Nabídka prací a služeb

Nabízíme Vám tyto služby:
 • Technický průzkum zvlhlého zdiva objektu
  • Cílem je určit zdroje vlhkosti a mechanizmus vnikání vlhkosti do objektu. Za tímto účelem provádíme vizuální obhlídku.
 • Zpracování optimálního řešení sanačního zákroku
 • Zpracování položkového rozpočtu – cenové nabídky
 • Měření vlhkosti zvlhlého zdiva:
  • odběr vzorků zdiva pro vážkové stanovení vlhkosti zdiva, 
  • pH reakce vodného výluhu
  • obsah výkvětotvorných solí - chloridy, sírany a dusičnany
 • Posouzení objektu statikem
 • Zpracování projektové dokumentace
Nabídka prací a služeb:
 • Podřezávání zdiva
 • Drenážní systémy - 
  • Odvodnění staveb, dešťová kanalizace
 • Plošná izolace dodatečná , plošná izolace novostaveb
 • Svislá izolace
 • Nátěrová izolace
 • Sanační omítky, sanační nátěry
 • Chemická injektáž
 • Opravy vnitřních omítek po sanačním zákroku
 • Opravy svodů a okapových žlabů
 • Výkopové práce (ruční, strojní)
 • Sádrokartónové práce